SZC logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

OM kód: 203049020 | 7623 Pécs, Rét utca 41-43.

Intézmény logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

HírekKözérdekű adatokLevelezésKRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

2023-2024-es tanév rendje, eseményei

Szorgalmi idő

Tanítási napok száma:

179 nap

Első tanítási nap:

2023. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:

1. Az iskola utolsó, befejező évfolyamain:

2. A két évfolyamos részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolában:

2024. június 14.

2024. május 03.

2024. május 31.

 

 

Tanítás nélküli munkanapok

2023. október 27.

Pályaorientációs / szakmai projektnap (szakmák bemutatása duális partnerek bevonásával)

2024. január 2.

Tanítás nélküli munkanap – munkaközösségek értekezlete

2024. március 22.

Tanítás nélküli munkanap Angster-nap a DÖK napja (duális képzőhelyen lévő tanulóknak nem)

2024. május 6.

Tanítás nélküli munkanap érettségi írásbeli vizsga miatt

2024. május 7.

Tanítás nélküli munkanap érettségi írásbeli vizsga miatt

2024. június 7.

Tanítás nélküli munkanap Pedagógusnap

 

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2023. október 27.

A szünet utáni első tanítási nap

2023. november 6.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. december 20.

A szünet utáni első tanítási nap

2024. január 3.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2024. március 27.

A szünet utáni első tanítási nap

2024. április 3.

 

2023. AUGUSZTUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

21.

08:00

Oktatói testületi értekezlet

21-től folyamatos

 

Pótbeiratkozás

21-22.

8:30-13:00

Javítóvizsgára felkészítés külön ütemezés szerint

23-24.

8:00 órától

Javítóvizsgák külön ütemezés szerint

23-25.

 

Munkaközösségi értekezletek, munkaközösség-vezetők megválasztása, munkatervek elkészítése

25.

 

Munkatervek leadási határideje

30.

 

A 2022/2023. tanév tanügyi dokumentumainak lezárása

31.

 

Tanulói névsoregyeztetés a Tanulmányi osztállyal

31.

 

Osztálykeretek elkészítése a tanévnyitóra

31.

 

Jelentkezési határidő az őszi szakmai vizsgákra

31.

9:00

Tanévnyitó értekezlet

2023. SZEPTEMBER

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

1.

 

8:30

 

 

11:00

A 2023/2024. tanév első napja
Tanévnyitó ünnepély, majd 3 osztályfőnöki óra

Rét utcai kezdő és minden Petőfi utcai osztály

majd

Rét utcai felmenő osztályok

1-jétől

 

Szocializáció a szakiskolában, az orientációs osztályban és a Dobbantóban

1-jétől

 

Tankönyvosztás külön ütemezés szerint

Szeptember-október

 

Felkészítés szakmai javítóvizsgákra

1-jétől folyamatos

 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, folyamatos tananyagfejlesztés, a gyakorlatorientált szakmai képzés elméleti és gyakorlati tananyag egységeinek magasabb szintű oktatása, kompetenciák fejlesztése, tanulmányi versenyekre való felkészítés

1.

 

Létszámegyeztetés a Tanulmányi osztályon

1-18.

 

Informatika tantermek teremfelelősét megerősíteni, ill. megválasztani.

1-18.

 

Informatikai szabályzat ismertetése a tanulókkal.

4-15.

 

Tanulói kérvények leadása a titkárságon

4 – 15.

 

Bemeneti mérések matematika, magyar és idegen nyelv tantárgyakból szakképző és technikus osztályokban

5.

16:00

Tanévnyitó tájékoztató, orvosi alkalmassági és beiratkozás felnőttek részére.

5-8

 

Szocializációs PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

6-tól

 

Felnőttképzési szerződések előkészítése,
tájékoztatás a szakmákról

13.

 

Osztályfőnökhelyettesek nevének leadása
Haragó Bianka Nanetta iskolatitkárnak

14.

 

Ügyeleti rendek elkészítése és leadása a titkárságon

15.

 

Az intézmény éves munkatervének elfogadása
és elküldése a Szakképzési Centrumnak

15.

 

Sportnap Petőfi utcai épületben (szakiskola, dobbantó, műhelyiskola, orientációs évfolyam)

16.

 

Az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja miniprojektek a természettudományok tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

18.

 

Bemeneti mérések (orientációs osztály, dobbantó valamint szakiskolai osztályok) matematika és kommunikáció, anyanyelv tantárgyból

18.

16:00

Szülői értekezlet a 9. osztályos szakiskolásoknak, orientációs osztálynak, valamint a Dobbantó és Műhelyiskolai osztályoknak. Petőfi utca

19.

16:00

2024/2025. tanév beiskolázási engedély előkészítése

tervezett 9. évfolyamos osztályok küldése a fenntartó részére

20.

 

Új Classroom csoportok létrehozása, régiek archiválása.

 

A tanulókat classroom használat és okostelefonok okos kezelésére felkészíteni; Microsoft Office App;

 

A határidők fontossága – digitális tanrend technikai előkészítése

21.

17:00

Szülői értekezlet a kezdő technikumi és szakmai osztályoknak Rét utca Pécsi Géza terem

21.

 

Szakköri igények felmérése

22.

 

Tanmenetek feltöltési határideje.

23.

 

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap –

A hét folyamán különösen figyeljünk a környezetünkre!

Ne csak a napján!

folyamatosan

 

VILÁGNAPOK – miniprojektek természetismeret / komplex term.tud. tantárgyak, vagy osztályfőnöki órák keretén belül

25- 29

 

GINOP 6.2.4.

Bemeneti mérések (szövegértés, matematika) 9.évfolyam

szeptember utolsó hete

 

Népmese napja- magyar órákon osztálykeretben történő megemlékezés

27.

 

„Mi a pálya?” - pályaválasztási kiállítás a Pécs EXPO területén

29.

 

Magyar Diáksport Napja

29.

 

"Mesés nap" a magyar népmese napja alkalmából PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

29.

 

Szakmai versenyekre való előzetes jelentkezés

29.

 

Egyéni fogadóórák időpontjainak leadása
Haragó Bianka Nanetta iskolatitkárnak

29.

 

Az egyéni fejlődési tervek elkészítésének határideje az orientációs osztályban, a dobbantóban, műhelyiskolában

2023. szeptember-október

 

Pályaválasztási rendezvények szervezése, lebonyolítása

hónap vége

 

Az Oktatási Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú intézmények tanulmányi területek meghatározási formáját.

29 – 30.

 

Kutatók éjszakája

szeptember vége- október eleje

 

Széchenyi kupa labdarúgó torna

kiírás szerint

 

Apáczai pályázat

2023. OKTÓBER

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

folyamatosan

 

Az új tanmenetek feltöltése a honlapra

folyamatos

 

Digitális kultúra tantárgyból érettségire való felkészítés külön ütemezés alapján

04 – 10.

 

 

Állatok világnapja
Világűr hete

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

5.

 

Az EON Központi Diszpécser Szolgálat működésének megtekintése szakmai tanulmányi kirándulás keretében

5.

 

A Fészek kézművesházba látogatás a végzős divatszabó osztállyal

5.

14:30

Szalagavatóval kapcsolatos megbeszélés a végzős Osztályfőnökök és a szervező és a lebonyolítást segítő munkaközösségek számára a nagytanáriban

6.

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról (órakeretben)

6.

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

9.

 

A szalagavató előkészítéséhez nélkülözhetetlen információk leadása Haragó Bianka Nanetta iskolatitkárnak (pontos névsor, résztvevő tanárok, osztályvideó, osztályprodukció, igényelt meghívók száma)

9.

 

Szalagavatós meghívók megrendelése

2-10.

 

Szakmai vizsga - interaktív vizsgatevékenység

9-19.

 

Szakmai vizsga - szóbeli és projekt vizsgarész, vizsgatevékenység külön ütemezés szerint

10.

 

Jelentkezések összeírása a nemzetközi Kenguru matematika versenyre

10-13.

 

Globális problémák PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

12.

 

Kolombusz, csillagászat világnapja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

12.

 

A látás világnapja (okt.második csütörtöke)

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

13.

 

SZIR-STAT statisztika elkészítése SNI adatok

13.

 

Szóróanyagok, tájékoztatók készítése a munkacsoport irányításával tanulóknak

14.

 

A látás világnapja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

hónap folyamán

 

Munkaközösségi megbeszélések

októbertől

 

Felzárkóztatók, korrepetálások, fejlesztések
tehetséggondozás elindítása az órarenddel összevetve

18.

 

Tanmenetek elkészítése

19.

16:30-17:30
17:30-tól

Fogadóóra


Szülői értekezletek

19.

 

Szalagavató műsorának és technikai forgatókönyvének elkészítése, leadása

20.

 

Az iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározza a tanulmányi területeit, és rögzíti a felvételi eljárás rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatót.

20.

 

Az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi tájékoztatóját.

folyamatos

 

Az általános iskolák által szervezett pályaválasztási rendezvényeken való részvétel

20.

 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban, műhelyiskolában

20.

 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire

20.

 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése

20.

 

Óralátogatási tervek és a bemutató órák időpontjainak leadási határideje

27.

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

27.

 

Szakmai kirándulás Esztergomba

27.

 

Pályaorientációs / szakmai projektnap (szakmák bemutatása duális partnerek bevonásával)

folyamatos

 

Bemutató foglalkozások, Óralátogatások

a hónap folyamán

 

Szalagavató műsorának összeállítása, betanítása, bemutatása

a hónap folyamán

 

Szakmai versenyekre a tanulók kijelölése, felkészítésük megkezdése.

a hónap folyamán

 

Angster nappal kapcsolatos megbeszélés (tervezés,

előkészítés, szervező munkák, helyszín, programterv)

a hónap folyamán

 

AMTS 2024.

Budapest  – szakmai kirándulás előkészítése

hónap folyamán

14:10

DÖK alakuló ülés a kultúrteremben (szükség esetén online)

2023. NOVEMBER

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

6.

 

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

folyamatos

 

Bemutató foglalkozások.

Óralátogatások.

folyamatos

 

OSZKTV reál szakmacsoport verseny informatika részére való felkészítés.

a hónap folyamán

 

Bűnmegelőzési projektek osztályfőnöki órák keretén belül

a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

a hónap folyamán

 

Pályaorientációs nyílt nap a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban, műhelyiskolában

együttműködve Pécs Éltes EGYMI Ökoiskolával

november eleje

 

Hódítsd meg a biteket! - nemzetközi
informatikai verseny

folyamatos

 

Felkészítés az OSZTV, SZKTV és az Autótechnika rendezvényeire (tanulmányi versenyek)

a hónap folyamán

 

Nevezés a szakmai versenyekre

9.

8:00      9.00  10.00  11.00

8. osztályosok pályaválasztása
Nyílt napok felvezetése az iskola kultúrtermében

(max. 20 fős csoportokban)
Petőfi utcai épület és a Tanműhely látogatása A látogatás regisztrációhoz kötött az iskola honlapján, külön ütemezés szerint                         

10.

 

A szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívás megjelentetésének várható határideje a Hivatalos Értesítőben

10.

 

Márton-napi PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban és az orientációs évfolyamon

14-17.

 

Pénz PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

22.

 

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése

24.

 

Szalagavató a Petőfi utcai épületben

(sportcsarnok)

26.

 

Jelentkezés online rögzítése a Nemzetközi Kenguru matematikaversenyre

28.

 

Erőemelő Bajnokság

2023. DECEMBER

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

1.

 

AIDS világnapja - egészségnevelési program

4.

 

Adventi készülődés a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

6.

 

Adventi készülődés

"Mikulásváró"

6.

 

Mikulás ünnepség a dolgozók gyermekei számára

a hónap folyamán

 

 Idegen nyelvi karácsony

11.

 

A labdarúgás világnapja

a hónap folyamán

 

Rotary-Advent műsor

12-15.

 

Hagyományaink, Karácsonyi ünnepkör PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

15.

 

Az egyéni fejlődési tervek felülvizsgálata: egyéni vállalások, fejlesztendő területek meghatározása az orientációs évfolyamon, a dobbantóban és a műhelyiskolában

15 - 20.

 

Osztálykarácsonyok

15.

 

Osztályozó vizsgára utasított tanulók adatainak leadása (osztály, teljes név, pontos lakcím, tantárgy) a Tanulmányi osztályra - a nemleges választ is kérjük leadni

15.

 

Osztályozó vizsgára utasított tanulók értesítése a vizsga idejéről

20.

16:00

Oktatói testületi karácsony a kultúrteremben

hónap folyamán

 

Ágazati vizsgák előkészítése.

20.

 

Iskolakarácsony - PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

2023. december-január

 

Háziversenyek lebonyolítása

20.

 

Téliszünet előtti utolsó tanítási nap

2024. JANUÁR

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

2.

 

Tanítás nélküli munkanap – munkaközösségek értekezlete

3.

 

A téli szünet utáni első tanítási nap

jan. 8. - márc. 31.

 

Az Oktatási Hivatal ellenőrzi a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával jellemezhető köznevelési intézményeket

8.

13:15-től

Osztályozó vizsgák külön ütemezés szerint

Január 9. és május 10 között

 

szervezzünk meg a NETFIT mérést.

11.

8:00

10:00

8. osztályosok pályaválasztása
Nyílt napok felvezetése az iskola kultúrtermében

(max. 20 fős csoportokban)
Petőfi utcai épület és a Tanműhely látogatása A látogatás regisztrációhoz kötött az iskola honlapján, külön ütemezés szerint                         

külön ütemezés szerint

 

Ágazati alapvizsgák lebonyolítása felnőttképzési jogviszonnyal szakmai oktatásban résztvevőknek

12.

 

Tankönyvrendelés 2024/25 tanév

12.

 

Érettségi tételek aktualizálása

15.

 

Jelentkezés érettségire külön ütemezés szerint

15.

14:10 

Félévi értékelés az orientációs osztályban

17.

 

 Szépíró verseny a Petőfi utcai épületben tanuló  SNI és BTMN-es diákok számára (házi forduló)

18.

14:10-14:25

14:25-15:10

Osztályozó értekezlet:
Szakgimnázium
Szakiskola, szakközépiskola és technikus osztályok

19.

 

A tanítási év I. félévének utolsó napja

22.

 

A magyar kultúra napja - PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

22.

 

A magyar kultúra napja – magyar órákon osztálykeretben történő megemlékezés

23.

 

Az általános felvételi eljárás kezdete

kiírás szerint

 

OSZKTV iskolai fordulója (humán és reál tantárgycsoport)

a hónap folyamán

 

Munkaközösségi megbeszélések, félévi munka értékelése. A II. félév előkészítése, szakmai versenyek és pályaorientációs tevékenység előkészítése

26.

 

A félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések határnapja

a hónap folyamán

 

Centrum futsal teremlabdarúgó bajnokság

a hónap folyamán

 

Korcsolyázós délután szervezése

2024. FEBRUÁR

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

1.

 

A köztársaság napja - rendhagyó osztályfőnöki órák

1.

14:15

Félévzáró oktatói testületi értekezlet a kultúrteremben

a hónap folyamán

 

Angster nap

(programterv kidolgozása, megvalósíthatóság, részfeladatokhoz felelősök)

5.

14.30-15.30

 

15.30-

16:30

Fogadóórák szakiskola, orientációs évfolyam, dobbantó, műhelyiskola

 

Szülői értekezletek (külön ütemezés szerint)

8.

16:30-17:30


17:30-tól

Fogadóórák szakképző és technikumi évfolyamok

 

 

Szülői értekezletek (külön ütemezés szerint)

13-16.

 

Álarcaink PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

15.

 

Saját jelentkezési lapok elkészítése

15.

 

A jelentkezés határnapja a május-júniusi érettségi
és szakmai vizsgákra

15.

 

A 2023/2024. évi tankönyvrendelés összeállítása

16.

 

"Itt a farsang, áll a bál!" -  PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

19-23.

 

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira -rendhagyó történelem, társadalomismeret órák keretében

21.

 

Az általános iskolák megküldik a jelentkezési
lapokat a középfokú iskolákba

22.

 

A Magyar kultúra napja - magyar órákon osztálykeretben történő megemlékezés

29.

 

A szóbeli érettségi tételek leadása

a hónap folyamán

 

Szakképző Iskolák Dél-Dunántúli Röplabda Spartakiádja

2024. MÁRCIUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

hónap folyamán

 

Üzemlátogatás a pécsi ERFO Nonprofit Kft-nél a divatszabó osztályokkal

hónap folyamán

 

Textilipari múzeum vagy a Hagyományok háza iparművészeti múzeum látogatása.

hónap folyamán

 

Econventio teszt 2024

6.

 

Nemzetközi energiatakarékosság világnapja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

4-8.

 

"Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét: házi verseny a 10. tanulóknak

5-8.

 

Hagyományaink – Húsvét PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

11.

 

Ballagási meghívók megszerkesztése, megrendelése

14.

 

Nemzetközi Pí-nap

14.

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről - PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

14.

 

Megemlékezés 1848. március 15-ről

15.

 

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

18.

14:10

Ballagással kapcsolatos megbeszélés a szervezők számára a kultúrteremben

18.

 

Tájékoztatás a végzős tanulók részére (a szülők bevonásával) a továbbtanulási lehetőségekről

21.

10:00

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

22.

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozásának határnapja

22.

 

Víz világnapja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

22.

 

Osztályozó vizsgára utasított végzős tanulók adatainak leadása (osztály, teljes név, pontos lakcím, tantárgy) a Tanulmányi osztályra - nemleges választ is kérjük leadni

22.

 

Angster-nap
Diákönkormányzat napja

Tanítás nélküli munkanap keretén belül sportnap a szakiskolában, dobbantóban és a műhelyiskolában

22-24.

 

AMTS 2024.

 Budapest-Szakmai kirándulás

25.

 

Osztályozó vizsgára utasított végzős tanulók kiértesítése a vizsgák időpontjáról

25.

 

Osztályozó vizsgára utasított végzős tanulók kiértesítése a vizsgák időpontjáról

27.

 

Végzős osztályok esetében a jutalomra javasolt tanulók nevének leadása indoklással együtt Haragó Bianka Nanetta iskolatitkárnak

a hónap folyamán

 

Centrum Futsal (foci) megyei döntő

március vége

 

Simonyi kupa (foci)

március vége

 

Fair Play Cup (tavaszi forduló, foci)

március vége április eleje

 

Szakmai projektnap, illetve pályaorientációs nap szervezése, Üzem - és gyárlátogatások

27.

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

március 4. és június 3. között

 

Országos Digitális Mérés 10. évf.

2024. ÁPRILIS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

a hónap eleje

 

Próbaérettségik kezdete a végzős szakgimnáziumban (külön ütemezés szerint)

a hónap folyamán

 

GINOP Plusz - 5.2.1.- 23 Országos kompetenciamérés kimeneti mérés 9. évfolyam számára

a hónap folyamán

 

 Fair play Cup labdarúgó bajnokság

a hónap eleje

 

„Kiss érettségi” Digitális kultúra tantárgyból.

3.

 

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

7.

 

Az egészség világnapja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

8.

14:10 

Osztályozó vizsgák
külön ütemezés szerint a végzős évfolyamokon

8-12.

 

Digitális Témahét

9-12.

 

Idővonat PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

11.

 

"A magyar költészet napja" - megemlékezés versillusztrációkkal

11.

 

A magyar költészet napja – PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban és orientációs osztályban, műhelyiskolában

12.

 

Az Oktatási Hivatal megküldi az iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben

16.

 

A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (április 16.) – megemlékezés osztálytermekben

16.

 

Holokauszt emléknap

19.

 

Az egyéni fejlődési tervek felülvizsgálata: egyéni vállalások, fejlesztendő területek meghatározása az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

22.

 

A Föld napja – PROJEKTNAP a szakiskolában, dobbantóban, orientációs osztályban és a műhelyiskolában

22.

 

A Föld napja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

22.

 

Az iskola igazgatója megküldi az Oktatási Hivatalnak az ideiglenes felvételi rangsort

22-26.

 

Fenntarthatósági Témahét

24.

 

A végzős tanulók jegyeinek lezárása

24.

 

Könyvtári könyvek (nem tankönyvek)
visszavétele a végzős diákoktól

24.

14:15

Osztályozó értekezlet a végzős osztályok számára

25., vagy 30.

 

Autós szerenád a városban

Szerenád az iskola udvarán
 

26.

14:10

Ballagási főpróba

26.

 

Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

 

Beiratkozási dokumentumok kiadása
a felmenő osztályoknak

29.

 

Csillagászati Világnap

30.

 

Méhek napja

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

kiírás szerint

 

Német és angol nyelvi verseny szakképző iskoláknak

hónap folyamán

 

Tanulmányi kirándulás Budapestre (Terror Háza , Pénz Múzeum)

a hónap folyamán

 

Lábtoll labda (körzeti, megyei, országos bajnokság)

2024. MÁJUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

2.

 

Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamokon

2.

 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések
megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2.

 

A felvételt hirdető iskolák

megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

3.

11:00

Ballagás

6-7.

 

Tanítás nélküli munkanap érettségi írásbeli vizsgák miatt

6-8.

 

Írásbeli érettségi vizsgák külön ütemezés szerint

május 6 -  augusztus 31.-ig.

 

Rendkívüli felvételi eljárás

8.

 

Osztályozó vizsgára utasított tanulók adatainak leadása (osztály, teljes név, pontos lakcím, tantárgy, a tantárgyat tanító tanár megjelölésével)

a Tanulmányi osztályra

10.

 

A tanulók fizikai állapot- és
edzettség-vizsgálatainak befejező napja

10.

 

Osztályozó vizsgára utasított
tanulók értesítése a vizsga idejéről

14-17.

 

Környezetvédelem PROJEKT a szakiskolában, az orientációs osztályban, a dobbantóban és a műhelyiskolában

16-30.

 

Szakmai vizsga - interaktív vizsgatevékenység külön ütemezés szerint

20.

 

Pünkösd hétfő, munkaszüneti nap

21-23.

 

Osztályozó vizsgák külön ütemezés szerint

22.

 

2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről

24.

 

A végzős tanulók jegyeinek lezárása a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban; évvégi értékelés a Műhelyiskolában

május-június

 

Szakmai vizsga - projekt vizsgarész, vizsgatevékenység külön ütemezés szerint

31.

 

Felmenő osztályok beiratkozási dokumentumainak leadási határideje a Tanulmányi osztályra

31.

 

Utolsó tanítási nap a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban, végzős osztályokban

31.

 

Ballagás megszervezése, lebonyolítása a részszakmai képzésben résztvevő tanulók számára

2024. JÚNIUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

1.

 

A benyújtott felvételi kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál

4.

 

Nemzeti Összetartozás Napja

5.

 

Környezetvédelmi világnap

miniprojektek a term.tud. tárgyak tanórai keretén belül az adott héten

7.

 

Pedagógusnap
Tanítás nélküli munkanap

7.

 

Könyvtári könyvek visszavétele
a nem végzős diákoktól

10.

 

Év végi értékelés az orientációs osztályban

12.

14:10
14:30

Osztályozó értekezlet:
Technikum
Szakiskola, Szakképző iskola

14.

 

A tanév utolsó tanítási napja

17-18.

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

21.

 

A javítóvizsga-jegyzőkönyvek leadása a bizonyítványokkal a Tanulmányi osztályra

21.

 

Munkaközösségi értekezletek; beszámolók elküldése
a felettes igazgatóhelyettesnek

21.

 

Az éves munka, és a szakmai vizsgák értékelése

21.

 

A tanév értékelése, éves beszámoló elkészítése.

21-ig

 

A tanulók fizikai állapot- és
edzettség mérési eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

26-28.

 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint az orientációs osztályba és a dobbantóba külön ütemezés szerint

kiírás szerint

 

A május-júniusi érettségire vonatkozó összesítő jelentés elküldése

28.

9:00

Tanévzáró értekezlet

2024. JÚLIUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

3.

 

Adatszolgáltatás a szakmai vizsgákkal és az érettségivel kapcsolatos elszámoláshoz

2024. AUGUSZTUS

NAP

ÓRA

ESEMÉNY

folyamatosan

 

Pótbeiratkozás a dobbantóba, az orientációs programba és a műhelyiskolába

21-23.

 

Javítóvizsgák külön ütemezés szerint

 

A 2023/24 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM


BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

7623 Pécs, Rét utca 41-43.

Telefon: +36 72 517-880

E-mail: titkarsag@angsterpecs.hu

OM azonosító: 203049020


2024BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA